måndag 26 mars 2012

Resurser skapar möjligheter

Det är viktigt att ha idéer men det är också viktigt att kunna fundera över hur man ska hitta resurser för att förverkliga idéerna. Nedan har jag gjort en bild där har tagit upp olika resurser som behövs. Jag har satt ekonomiska resurser mot mänskliga resurser. För mig känns båda typerna av resurser viktiga. Att få med mig människor som vill vara med att starta upp hantverkshuset känns viktigt för mig. Jag kan nämligen inte göra det ensam. Därför är det där jag ska börja nu. Det är även bra att personerna jag ska arbeta med har ett engagemang för att det ska bli ett hantverkshus. Det kommer att krävas en hel del ideellt arbete för att det här ska komma igång. Ideellt arbete kräver engagemang. Sedan kan vi söka ekonomiska resurser från t.ex. Kristianstads kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det kräver att det finns personer som blir engagerade av idén på de olika myndigheterna. Då kan ett gott samarbete leda till att saker händer. Sedan kan vi söka efter en lämplig lokal och inventarier. Ekonomiska och mänskliga resurser behövs för att kunna förverkliga idéer och när man väl har det kan man komma vidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar